KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

KARTICA UGODNOSTI

IZOBRAŽEVANJE

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Ankaran 22. in 23. april 2016

Program:
Delovni čas, izvajalka Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Moravska Toplice 20. in 21. november 2015

Program:
Osnove sindikalizma in delovanje ZSSS, izvajalec Pavle Vrhovec, generalni sekretar ZSSS

Upravljanje sindikalne članarine, izvajalka Mateja Mramor Hrovat, vodja FRS ZSSS

Minimalna plača in ključne zahteve na davčnem področju, izvajalka Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Ankaran 24. in 25. april 2015

Program:
Soupravljanje delavcev ter varnost in zdravje pri delu, izvajalki Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS, in Katja Gorišek, strokovna sodelavka za področje varnosti in zdravja pri delu na ZSSS

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Gozd Martuljek, 21. in 22. november 2014

Program:
Prepoznavanje ergonomskih tveganj in izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, izvajalec Sašo Sršen, PISK d.o.o.

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Ankaran 25. in 26. april 2014

Program:
Proaktivna vloga sindikalnih zaupnikov za promocijo zdravja na delovnem mestu, izvajalec dr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost
Izgorelost kot posledica neugodnih delovnih pogojev - nočno delo, izvajalka Tea Gorogranc, dipl.varstvoslovka,  NightShift

Stres na delovnem mestu - zaviralec ali motivator, izvajalka Špela Reš, univ.dipl.psih., Kadis d.o.o.

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Ankaran, 22. in 23. november 2013

Program:
ZDR:  - Pogodba o zaposlitvi

           - Odpoved pogodbe o zaposlitvi
           - Organizacija delovnega časa in druga odprta vprašanja
Izvajata: prof.dr. Valentina Franca in Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka ZSSS za pravno področje

Predstavitev študije Internacionaliziranost slovenskih podjetij
Izvajalec: Janez Juvan, Zavod BM Ljubljana

 

ENODNEVNI IZOBRAŽEVALNI POSVET ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB:
- za območje celotne Slovenije - Ankaran, 19. aprila 2013,

Za predsednike sindikatov družb in druge sindikalne zaupnike:
- z območja Podravje, Koroška in Pomurje, Celje in Velenje - Gorenje pri Zrečah, 25. april 2013
- z območja Zasavje, Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorska in Notranjska - Ljubljana, 26. april 2013

Predstavitev novele Zakona o delovnih razmerjih
Izvajalka: Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka ZSSS za pravno področje

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Moravska Toplice, 23. in 24. november 2012

Program:
Komuniciranje, posvetovanje, sodelovanje in zakonske zahteve varnosti in zdravja pri delu
Izvaja: Miloš Seražin, SIQ

Motivacija, osebni razvoj in medosebni odnosi
Izvaja: Ana Domenis, univ.dipl.psihologinja

Predstavitev slovenskega bančnega sistema in Zakona o slabi banki
Izvaja: Marko Golob, zunanji strokovni sodelavec

 

ENODNEVNA DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA "SOS - STRES, ODSOTNOST, STISKA"

Za predsednike sindikatov družb in sindikalne zaupnike:
- z območja Podravje, Koroška in Pomurje, Celje in Velenje - Gorenje pri Zrečah, 27. junij 2012
- z območja Zasavje, Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorska in Notranjska - Ljubljana, 26. junij 2012

Program:

  • Predstavitev projekta "SOS - stres, odsotnost, stiska", izvajalec g. Aleš Lišnik, vodja projekta, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem
  • Do varnega in zdravega delovnega mesta s pomočjo standardov upravljanja; predstavitev novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), izvaja g. Miloš Seražin, SIQ
  • Varnost in zdravje pri delu kot bistven del strategije podjetja, izvaja dr. Mitja Ruzzier, Fakulteta za management Koper
  • ABC sindikalizma, izvaja Pavle Vrhovec, izvršni sekretar ZSSS

 

 

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Ankaran, 20. april 2012

Plačilo za delo iz obračun plače
Izvaja mag. Andreja Poje, univ.dipl.ekon., samostojna svetovalka za ekonomsko področje ZSSS

 

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Ankaran, 22. april 2011

Predstavitev zdravstvene reforme
Izvaja Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Bohinj, 26. in 27. november 2010

Program:

Pokojninska reforma
Izvaja Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS

Spremembe druge delovnopravne zakonodaje
Izvaja Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS

Predstavitev rezultatov raziskave vrednot v državah EU in izven, vpliv sprememb delovnopravne zakonodaje na razvoj širše družbe
Izvaja dr. Marta Gregorčič, sociologinja

Predstavitev vsebine projekta SOS - Stres, odsotnost, stiska
Izvajajo predstavniki nosilca projekta - Univerze na Primorskem Koper

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Ankaran, 23. in 24. april 2010

- Mobbing in izgorevanje
- Agresivnost in nezavedno čustvovanje
Izvaja mag. Roman Vodeb, Zavod "Zimske urice"

 

ENODNEVNI IZOBRAŽEVALNI POSVET ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB:

- z območja Podravje, Koroška in Pomurje, Celje in Velenje, Zasavje in Posavje - Gorenje pri Zrečah, 25. februar 2010
- z območja Dolenjska in Bela krajina, Ljubljana z Okolico, Kraško Notranjska in Posočje, Gorenjska - Ljubljana, 24. februar 2010

Predstavitev sprememb Zakona o minimalni plači in vsebina sporazuma o postopnem prehodu na višjo minimalno plačo
Izvajata: Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka ZSSS za pravno področje, in Andreja Poje, samostojna svetovalka ZSSS za ekonomsko področje

 

DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, Bohinj, 4. in 5. december 2009

Program:

Disciplinski postopek, vabilo na zagovor delavca, kaj svetovati članu in kako ukrepati
Izvaja: Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka ZSSS za pravno področje

Kaj je plača - pravni in ekonomski vidik
Izvajata: Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka ZSSS za pravno področje, in Andreja Poje, samostojna svetovalka ZSSS za ekonomsko področje

Zaključni račun in finančno poslovanje sindikatov družb, pridobitna in nepridobitna dejavnost sindikatov
Izvaja: Sonja Planko, podpredsednica sindikata KC LJ za finančne zadeve

 

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE, Ankaran, 24. april 2009

V petek 24. aprila 2009 je bil v Hotelu Convent v Ankaranu izveden izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike (program). V dopoldanskem delu izobraževanja je bil naš gost g. Reinhard Reibsch, generalni sekretar evropske federacije sindikatov EMCEF, katere član je tudi Sindikat KNG Slovenije. Gost je udeležencem izobraževanja predstavil delovanje EMCEF, kakor tudi potek socialnega dialoga na ravni EU ter področja in projekte, v katerih sodelujejo sindikalne in delodajalske organizacije na evropski ravni. V razpravi je bilo ugotovljeno in opozorjeno na dejstvo, da se predstavniki slovenskih delodajalcev ne vključujejo v nobeno od teh aktivnosti na evropski ravni. G. Reibsch je obljubil svojo pomoč pri poskusu, da bi preko evropske delodajalske organizacije vplivali na aktivnejšo vlogo slovenskih delodajalskih organizacij na evropski ravni. 

Popoldanski del seminarja je bil namenjen temi mobinga oziroma antimobinga. Temo je podala ga. Danijela Brečko, vodja podjetja Planet GV d.o.o. iz Ljubljane. Živahna razprava in veliko vprašanj predavateljici kaže na to, da je ta pojav v delovnih sredinah vedno bolj pogost in se bomo morali tudi v bodoče s tem problemom še veliko ukvarjati.

Naporen dan, poln novih koristnih informacij, smo zaključili s prijetnim večernim druženjem. Več v galeriji.
 DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV DRUŽB, november 2008

V petek 28. in soboto 29. novembra 2008 je v hotelu Safir v Sežani potekal dvodnevni izobraževalni seminar za predsednike sindikatov družb (program).

V petek dopoldne je bilo izvedeno predavanje na temo: Moč predlaganja v pogajanjih.

Izvajalec predavanja je bil g. Nikolaj Mejaš, univ.dipl.psih., direktor podjetja O.K. Consulting iz Ljubljane, ki je strokovnjak na področju usposabljanja, svetovanja, izobraževanja in treniranja na različnih področjih poslovne psihologije.

V popoldanskem delu izobraževanja je bila tema Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Posebnosti, prednosti, slabosti in značilnosti tega obširnega zakona je podala samostojna svetovalka ZSSS za pravno področje Andreja Toš Zajšek, pri čemer je bil poudarek predvsem na določbah glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sobotna tema izobraževanja je bila branje in razumevanje finančnih izkazov. Ker se je na izvedbi enodnevnih izobraževalnih seminarjev izkazalo, da je to zelo široka in zanimiva tema ter da je za njeno temeljito izvedbo potrebno več časa, je bila tokrat predstavljena bolj s poudarkom na praksi. Izvajalka je bila Mateja Mramor-Hrovat, strokovna delavka ZSSS – vodja finančno-računovodske službe.

 

ENODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINARJI ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE, september in oktober 2008

V septembru in oktobru 2008 so potekali enodnevni izobraževalni seminarji za sindikalne zaupnike Sindikata KNG Slovenije z naslednjo vsebino:

Branje in razumevanje finančnih izkazov; izvajalec Ladi Rožič, izvršni sekretar ZSSS za ekonomsko področje;
Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku; izvajalec Marjan Urbanč, izvršni sekretar ZSSS za področje soupravljanja in izobraževanja; 
Spremembe ZDR in uporaba ZDR v praksi v povezavi s kolektivno pogodbo dejavnosti; izvajalec Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS za pravno področje in področje delovnih razmerij.

Seminarjev, ki so bili v štirih sklopih izvedeni po posameznih območjih, se je skupaj udeležilo preko 150 predsednikov sindikatov družb in sindikalnih zaupnikov.