KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

KARTICA UGODNOSTI

DODELJEVANJE BREZOBRESTNIH POVRATNIH SREDSTEV ČLANOM

Sindikata KNG Slovenije od septembra 2008 dalje svojim članom kot dodatno ugodnost nudi možnost najema brezobrestnih povratnih sredstev v skladu s pravili o dodeljevanju brezobrestnih povratnih sredstev.

Člani Sindikata KNG Slovenije lahko pridobite brezobrestna povratna sredstva enkrat letno v višini 300 € ali 500 €, rok vračila pa je najmanj 3 mesece in največ 10 mesecev. Sredstva je možno pridobiti tudi dvakrat letno pod pogojem, da skupno vračilo obeh najemov ne presega 10 mesecev, kar pomeni, da lahko po vračilu sredstev po prvi pogodbi sklenete novo pogodbo, vendar samo za obdobje razlike med povračilom prvih sredstev in 10 meseci (npr. če ste prva sredstva povrnili v treh obrokih, lahko dobite nova, vendar le za obdobje sedmih mesecev).

Storitve nakazovanja in vodenja BPS opravlja Delavska hranilnica in zanje prejemnikom obračunava sledeče stroške:
- strošek provizije v višini 2% odobrenih sredstev – obračun ob nakazilu,
- enkratni strošek plačilnega prometa v višini 4,17 EUR - obračun ob nakazilu,
- mesečne stroške vodenja v višini 0,83 € ne glede na višino odobrenih sredstev – poravnavanje ob vsakokratnem vračilu anuitete.

TABELA - INFORMATIVNI IZRAČUN BPS - PREDHODNA INFORMACIJA

Član za pridobitev brezobrestnih povratnih sredstev predloži sledečo dokumentacijo:
- izpolnjeno in podpisano prošnjo za kredit v enem izvodu,
- izpolnjeno in podpisano kreditno pogodbo v dveh izvodih,
- izpolnjeno, podpisano in potrjeno administrativno prepoved z odstopno izjavo v dveh izvodih,
- podpisano izjavo o prejemu predhodne informacije o izračunu BPS v dveh izvodih,
- izpolnjen in podpisan vprašalnik o politični izpostavljenosti stranke v dveh izvodih,
- kopijo zadnjih treh plačilnih list,
- kopijo osebnega dokumenta, bančne kartice in dokumenta o davčni številki,
- tuji državljani predložijo tudi kopijo veljavnega delovnega dovoljenja in izpolnjeno samopotrdilo o davčnem rezidentstvu v enem izvodu.

Tuji državljani morajo odobrena sredstva povrniti do poteka veljavnosti delovnega dovoljenja, člani, zaposleni za določen čas, pa do poteka pogodbe o zaposlitvi.

Obrazce dobite pri predsedniku sindikata v družbi, ki tudi s štampiljko in podpisom na kreditni pogodbi potrdi, da ste član Sindikata KNG Slovenije. Pri njemu so na vpogled tudi pravila o dodeljevanju brezobrestnih povratnih sredstev, prav tako pa si pravila lahko ogledate na naši spletni strani na začetku tega teksta ali v rubriki Akti sindikata.

Opozarjamo vas, da ta ponudba velja samo za člane Sindikata KNG Slovenije in ne sodi v redni okvir poslovanja Delavske hranilnice. Zato obrazcev ne morete pridobiti na posameznih poslovnih enotah DH po Sloveniji, ker z njimi ne razpolagajo, prav tako na teh enotah izpolnjene dokumentacije ne morete oddati, ampak jo morate posredovati po pošti na naslov: Sindikat KNG Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. V kolikor želite dvigniti odobrena sredstva v gotovini, boste to lahko naredili tudi na poslovalnicah po Sloveniji, kot je razvidno tudi iz kreditne pogodbe. 

Nakazilo odobrenih brezobrestnih povratnih sredstev na osebne račune se bo vršilo enkrat mesečno. Nakazila po vlogah, ki bodo do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu prispele na sedež Sindikata KNG Slovenije, bodo izvršena 5. delovni dan v naslednjem mesecu, prvi obrok pa bo prejemnikom odtegnjen pri izplačilu plače v naslednjem mesecu. Torej, če bo vaša vloga prispela do konca septembra, bo nakazilo izvedeno peti delovni dan v oktobru, prvi obrok pa vam bo odtegnjen pri izplačilu plače za oktober v mesecu novembru.

V kolikor imate pri Delavski hranilnici že najet kredit, lahko brezobrestna povratna sredstva iz te ponudbe pridobite le pod pogojem, da redno poravnavate posamezne obroke kredita in imate poravnane vse zapadle obveznosti.

V primeru, da delodajalec ne želi izpolniti in podpisati ter tudi izvajati upravno-izplačilne prepovedi (torej ne želi vračila odtegovati od plače prosilca in obrokov nakazovati na DH d.d.), smo dogovorili možnost vračanja s trajnim nalogom iz osebnega računa prosilca. V tem primeru mora prosilec na odstopni izjavi zapisati opombo, da želi sredstva vračati s trajnim nalogom iz svojega osebnega računa. V primeru odplačevanja sredstev BPS s trajnim nalogom mora prosilec k ostali kreditni dokumentaciji priložiti tudi izpolnjeno in podpisano izjavo o poravnavanju obveznosti s trajnim nalogom v dveh izvodih.