KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

KARTICA UGODNOSTI

ARHIV - 2012

 

 

 

Datum: 10. 12. 2012

Državni zbor R Slovenije in Ministrstvo za finance RS v svoji zahtevi Ustavnemu sodišču za presojo ustavnosti naše pobude za zakonodajni referendum o zakonu o slabi banki trdijo, da je slaba banka edina možna in najboljša rešitev za sanacijo bančnega sistema. Na spodnjih povezavah objavljamo mnenja in stališča o slabi banki ter utemeljenosti naše pobude za razpis referenduma, ki so nam jih posredovali priznani slovenski strokovnjaki na tem področju:

 

Datum: 30. 11. 2012

Stališče Sindikata KNG Slovenije glede demonstracij in poziv k mirnim in dostojanstvenim protestom

 

 

DRŽAVNI ZBOR VLOŽIL ZAHTEVO ZA PRESOJO USTAVNOSTI REFERENDUMA O SLABI BANKI - 23.november 2012

Državni zbor nas je z dopisom obvestil, da je na svoji seji dne 23.11.2012 sprejel sklep o zahtevi za presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank na referendumu. Državni zbor je že istega dne zvečer zahtevo vročil Ustavnemu sodišču. Ker takšna zahteva prekine oziroma zadrži zbiranje podpisov za razpis referenduma do odločitve Ustavnega sodišča, je Ministrstvo za notranje zadeve z dnem 24.11.2012 blokiralo šifro pobude in ustavilo zbiranje podpisov do nadaljnjega. Sindikat KNG Slovenije je Ustavno sodišče določilo 8-dnevni rok za vložitev odgovora na zahtevo, o zahtevi pa naj bi odločilo v roku 30 dni. O odločitvi Ustavnega sodišča vas bomo obvestili, prav tako pa tudi o tem, ali in kdaj se zbiranje podpisov nadaljuje.

 

 

JAVNI POZIV K ODDAJI PODPISA PODPORE ZA RAZPIS REFERENDUMA PROTI SLABI BANKI

Vse, ki nas podpirate v naših prizadevanjih proti sprejetju zakona o slabi banki, pozivamo, da oddate svoj podpis za razpis referenduma proti Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank. To lahko naredite na katerikoli Upravni enoti ali Krajevnem uradu v poslovnem času posamezne enote, ne glede na kraj stalnega bivališčal. Obrazec morate podpisati na okencu pred uradno osebo (s sabo morate imeti veljaven osebni dokument), ki preveri vaše podatke ter z žigom in podpisom overi istovetnost vašega podpisa ter vam overjen obrazec vrne.  Na upravnih enotah in Krajevnih uradih imate na voljo obrazce, mesta za oddajo morajo biti vidno označena in na vidnem mestu objavljen pravilno izpolnjen obrazec. Pred večjimi Upravnimi enotami in Krajevnimi uradi, kjer smo lahko to uredili, so naše stojnice in naši predstavniki, ki vam lahko pomagajo pri izpolnjevanju obrazcev in katerim lahko overjene obrazce tudi oddate.

Overjenih obrazcev ne puščajte na upravni enoti, ampak jih oddajte našim predstavnikom pred sedeži UE, v kolikor jih ni, pa jih lahko oddate na katerikoli območni organizaciji ali sindikalni pisarni ZSSS, pri predsedniku Svobodnega sindikata v podjetju, ali pa nam jih pošljete po pošti na naslov: SINDIKAT KNG SLOVENIJE, DALMATINOVA 4, LJUBLJANA.

Pri tem posebej pazite:

  • osebni podatki morajo biti izpolnjeni čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami,
  • podatki morajo biti enaki tistim, ki jih imate na osebnih dokumentih (uradna verzija osebnih imen), brez okrajšav,
  • naveden mora biti celoten datum rojstva in naslov stalnega bivališča (začasno bivališče ne velja, čeprav nanj prejemate pošto),
  • izpolnjen obrazec morate obvezno podpisati pred uradno osebo na okencu, ki nato overi vaš podpis.

 

HVALA ZA VAŠO PODPORO!

 

V nadaljevanju lahko najdete vse podrobnejše informacije:

 

Zakaj smo proti sprejemu Zakona o slabi banki: v povezavi

 

Zakon o slabi banki ogroža naša delovna mesta in vodi v propad celotnega gospodarstva!

  • Z razprodajo deležev v podjetjih bomo postali hlapci tujcem v lastnih podjetjih, kar lahko vodi v izgubo ogromnega števila delovnih mest in propad celotnih dejavnosti – gradbeništva že nimamo več!
  • Z našim premoženjem in delovnimi mesti bomo reševali tuje lastnike slovenskih bank in tajkune, ki so najemali kredite ter skrili premoženje v davčnih oazah.
  • Slaba banka je najdražja rešitev sanacije bank, katere učinki za zagon gospodarstva bodo prepozni, obseg kreditiranja se ne bo povečal, slovenski delavci pa bomo plačali mnogo previsoko ceno.
  • Podatki o večini slabih terjatev se ne bodo razkrili, temveč bodo za vedno izginili, saj je tudi »slaba banka«, čeprav je gospodarska družba, zavezana k tajnosti podatkov po Zakonu o bančništvu.

 

 Oddajte svoj podpis za razpis referenduma proti Zakonu o slabi banki!

 

PROTI SLABI BANKI - 
PRIČETEK ZBIRANJA 40.000 PODPISOV ZA RAZPIS REFERENDUMA

Sindikat KNG Slovenije je vložil pobudo za razpis referenduma proti Zakonu o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, v širšem krogu bolj poznan kot »zakon o slabi banki«. Vse dogodke okrog izgubljenih in zoper najdenih podpisov ste lahko spremljali v vseh medijih, prav tako tudi informacije, da se naš sindikat pogaja z Ministrstvom za finance o spremembah zakona, ki bi lahko prinesle podpis ustreznega dogovora in umik naše pobude.

Našega poziva, da bi ob drugem potrjevanju zakona po izglasovanem vetu Državnega sveta zavrnili sprejet zakon in si vzeli čas za strokovno razpravo ter oblikovanje takšnega zakona, ki bi bil usklajen med socialnimi partnerji in politiko, žal predstavniki vlade in parlamenta niso upoštevali in so zakon ponovno potrdili. V pogajanjih smo se močno trudili, da bi sklenili takšen dogovor, da bi zakon bolj ščitil naša podjetja in delovna mesta ter da ne bi v tako velikem obsegu obremenil vseh davkoplačevalcev. Pri tem na žalost nismo uspeli, saj je nasprotna stran pristajala zgolj na manjše popravke, nikakor pa ne nobenih posegov v koncept rešitev. V naši pogajalski skupini smo ocenili, da takšni lepotni popravki zakona ne morejo prinesti ustrezne zaščite delovnih mest, kakor tudi ne spremenijo dejstva, da bo takšen način saniranja bančnega sistema obremenil davkoplačevalce veliko bolj, kot bi ga drugačen koncept.

Zato obveščamo, da smo odstopili od pogajanj in začenjamo kampanjo za zbiranje 40.000 podpisov za razpis referenduma, ki se bo pričelo v ponedeljek 19.11.2012.

Vabimo vas, da nas v naših prizadevanjih za ohranitev demokracije in socialne države ter proti zakonu, ki ogroža številna delovna mesta in nalaga vsem davkoplačevalcem visoka bremena, podprete z oddajo svojega podpisa.

Na spodnjih povezavah boste našli vse potrebne informacije: